วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มอบทุน ร.ร.บ้านไสใหญ่

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ม. 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มอบทุน ป.1-6
ทุนละ 500 บาท จำนวน 10 ทุน

มอบทุนโรงเรียนท่ายาง

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557
มอบทุนการศึกษาประถมศึกษา ป.1/6
ทุนละ 500 บาท จำนวน 20 ทุน

มอบทุน ม.ปลาย

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
มอบทุนม.ปลาย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 7 ทุน

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
แก่นักเรียนม.ต้น 7 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท

12/6/2557

วัดท่ายาง


 พระครูอดุลธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดท่ายาง พร้อมด้วยคณะพุทธบริษัทวัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล ข้าวสาร 12 กระสอบ ไปเลี้ยงพระที่อบรมพระนักเทศน์ และพระที่อบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน14จังหวัดภาคใต้ วันที่2-24มิถุนายนพ.ศ.2557 ณ วัดไตรธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556